lưu ý khi đặt tên thương hiệu

Những nguyên tắc vàng đặt tên thương hiệu

Sẽ thật vô nghĩa nếu tên thương hiệu thành công trong việc thu hút được nhóm khách hàng khác nhưng lại thất bại trước nhóm