thương hiệu đắt giá trên thế giới

Danh sách những thương hiệu giá trị nhất thế giới hiện nay

Công ty cũng tung ra ứng dụng video-streaming di động Go90 vào tháng 10 năm 2015. 1. Google Giá trị thương hiệu: 229,2 tỷ USD